Förbättrat driftnetto och mindre klimatpåverkan i en värmecentral direkt från fabrik!

energy-in-a-box

En snabb, ekonomisk och klimatvänlig geoenergilösning för stora fastigheter

Många fastighetsägare har bestämt sig för att gå över till uppvärmning med geoenergi, tack vare att driftnettot blir betydligt bättre och klimatpåverkan väsentligt lägre.
Men många tvekar inför omfattande byggnationer, osäkra investeringar och långa installationstider.
Nu finns det en enkel, snabb och prisvärd lösning!

Värmecentralen EBox kommer färdig från fabrik
Plug-and-heat!

Snabbaste vägen till klimatvänlig värme­produktion!

Du förbättrar ditt företags miljöprofil och gör en insats för klimatet på samma gång.

EBox bygger på klimatvänlig geoenergi - helt utan CO2-utsläpp.

EBox är ett snabbt och enkelt sätt att få förbättrat driftnetto.

Till följd av sänkta energikostnader.

Perfekt för att rusta upp Miljonprogrammet!