Erbjudande

Låt oss presentera en ny svenskutvecklad energilösning som inte bara uppfyller klimatmål, dina miljöpolicys och förbättrar dina fastigheters driftsnetto. Den är också mycket enkel att komma igång att använda, utan långa installationstider.

Energilösningen heter EBox, Energy-in-a-Box, och den bygger helt på förnyelsebar geoenergi.

I en box levererar vi en helt färdig, testad värmecentral med förnyelsebar geoenergi som ställs upp utanför din fastighet. När EBoxen är på plats så görs hela installationsjobbet på ett par veckor och du sänker kostnader, förbättrar driftsnetto och minskar CO2-utsläppen snabbt.

EBox är helt enkelt den nya tidens energilösning för större fastigheter.

Våra E-boxmodeller.

Effekter på ekonomi och klimat.

Teknik och produktfakta.

Miljonprogrammet

Miljonprogrammet som byggdes mellan 1965 och 1972 har dålig energiprestanda.

Funderar du på att sänka värme- och varmvattenkostnaderna i dina miljonprogramhus?
 Då är EBox ett perfekt alternativ - praktiskt, ekonomiskt och klimatvänligt med förnyelsebar geoenergi helt utan CO2-utsläpp om grön el används.

En EBox uppfyller inte bara klimatmål och dina miljöpolicys. Den förbättrar också kraftigt dina miljonprogramfastigheters driftsnetto och kan halvera uppvärmningskostnaderna. Då energianläggningen levereras färdigbyggd och inryms i en fristående byggnad kan installationstiden hållas till ett minimum efter det att erforderliga tillstånd erhållits.

Vi har goda erfarenheter av installationer i miljonprogrammet som vi gärna delar med oss av.

Om du tror att du skulle kunna dra nytta av EBox, kan vi ordna ett studiebesök och en personlig visning av en av våra anläggningar som är i drift.

Maila josephine.adorelle@sonority.se eller ring 010 602 35 006 för att boka tid för ett besök. Ta gärna med dig någon mer från ditt kontor. Välkommen!

Vi räknar gärna också på vad en investering i EBox skulle innebära ekonomiskt och klimatmässigt för dina fastigheter. Kontakta oss för en kalkyl.