Vår idé

EBox är utvecklat och tillverkat av Sonority Sustainable Energy AB. Vår idé är att skapa klimatvänliga och ekonomiskt attraktiva nya lösningar för uppvärmning av fastigheter.

Vår Mission

Sonority Sustainable Energy AB ska med hjälp av förnybara energilösningar minska påverkan på klimatet och kraftigt reducera kostnader för uppvärmning i fastigheter.

Organisation

Sonority ingår i BrainHeart Energy gruppen, en företagsgrupp som levererar förnybara energilösningar med helhetsansvar. I gruppen ingår även BrainHeart Energy Sweden som är störst i Sverige inom bergvärme med 1000 installationer per år, en omsättning på cirka 200 mkr och två huvudägare: BrainHeart Energy (45%) och Vattenfall (35%).