Ekonomiskt

Det främsta skälet för dig som fastighetsägare att byta till EBox är förbättrat driftnetto till följd av sänkta energikostnader, på kort tid.  Med ökat driftnetto förbättras inte bara kassaflödet utan fastighetens värde stiger också omgående i och med installationen av en EBox – oftast väsentligt mer än investeringens storlek.

tabell

Resultatet av byte från fjärrvärme till geoenergi, hos en större ägare av miljonprogramfastigheter.

Klimatvänligt

Med EBox stärker du ditt företags miljöprofil och kan leva upp till era egna hållbarhetsmål. Dessutom gör du en insats för vår gemensamma miljö och hjälper till att nå klimatmålen.

EBox använder geoenergi, d v s värme från berggrunden. Det är en helt förnyelsebar och klimatvänlig energikälla och varar för evigt – om anläggningen är rätt dimensionerad.

Upp till 80% av energin i EBox kommer från berget och är helt CO2-fri. Resterande energi kommer från det svenska elnätet där den dominerande andelen av energin kommer från CO2-fria energikällor som vattenkraft. I kombination med Vattenfalls garanterade vatten-el är en EBox helt fri från CO2-utsläpp. En EBox-anläggning för värme och kyla kan kombinera olika klimatvänliga energikällor som berg, sol, vind, vatten, fjärrvärme och CO2-fri el. Därför är den en naturlig knutpunkt för energilösningar där fastighetsägaren vill sänka både värmekostnaderna och CO2-utsläppen i takt med utvecklingen inom förnyelsebar energiteknik.

diagram

här ändrades CO2-utsläppen vid byte till geoenergi, hos en större ägare av miljonprogramfastigheter. Totalt sjönk utsläppen med 250 ton CO2 per år - motsvarande cirka 1 ton per lägenhet och år!