Geoenergi

Geoenergi bygger på termodynamik där stora mängder energi med låg temperatur omvandlas till mindre mängd energi med högre temperatur, med hjälp av värmepumpar.

Energin med låg temperatur hämtas från borrhål i marken. En mindre andel av den i marken lagrade värmeenergin kommer från energin i jordens inre, men det är solen som står för den stora energipåfyllningen genom att på sommarhalvåret värma marken, berget och borrhålen.

Värmeenergin blir sedan varmvatten till element för uppvärmning i fastigheten och till varmvatten i kranarna.

En EBox kan även producera komfortkyla sommartid och då återladda borrhålen med överskottsvärmen.

EU-kommissionen förklarade geoenergi som en förnybar energikälla för mindre än 10 år sedan. Det är förklaringen till att de ”äldre” hållbara energikällorna vind och solkraft, får mer uppmärksamhet än den i stort sett CO2-fria geoenergin. Trots att geoenergi har en mängd fördelar som energikälla:

 1. Geoenergi finns dygnet runt året om och är inte beroende av att det blåser eller att solen är uppe.
 2. Geoenergi är självfinansierad utan subventioner från myndigheter. En investering i geoenergi ger bra avkastning, normalt > 10 % per år, jämfört med andra alternativ.
 3. Installationer av geoenergi är osynliga – till skillnad från vindkraftverk och solpaneler.
 4. Geoenergi fungerar utmärkt som en hubb för energiförsörjning i kombination med solpaneler och CO2-fri vindkraft och även andra energislag.
 5. Geoenergi är en verkligt hållbar lösning. Delar av installationen har en livslängd på mer än 50 år. Endast de elektromekaniska delarna behöver servas eller bytas de första 20 åren.

Värmepumpstekniken som behövs för geoenergi förbättras ständigt, både med tanke på prestanda och ekonomisk avkastning för ägaren.

EBox är ett steg framåt i att göra geoenergi tillgängligt som energikälla i stor skala för större fastigheter utan krävande och omfattande byggnationer och månadslånga installationstider.

Viktigt att tänka på!

Den stora anledningen att geoenergilösningar inte fungerar som de ska är underdimensionerade borrhål. Mer energi tas ur borrhålen än vad som fylls på under sommaren och hålen blir kallare och kallare. Processen kan ta flera år men leder på sikt till en lägre leverans av energi.

Med vår kompetenta personal säkerställer vi att borrhålen blir rätt dimensionerade för anläggningen från början. Provborrningar och noggranna datorsimuleringar före borrning, samt ständig monitorering av borrhålen under drift säkerställer att lösningen fungerar.

EBox teknik

Efter genomförd förstudie där energibehov beräknas, konfigureras Ebox-anläggningen utifrån standardiserade funktionsmoduler från produktsortimentet för värme, varmvatten och kyla.

EBox produktsortiment levereras färdiga i standardiserade 20-fots containrar och täcker de energibehov som stora fastigheter har.

Anslutningar sker till internet, el, vatten, borrhål och kulvertar för värme och kyla.

200- 300 meter djupa borrhål anläggs innan installation av EBox som innehåller allt som behövs i en komplett värmecentral – värmepumpar, kompressorer, värmeväxlare, cirkulationspumpar, rör, ventiler samt datorer för styrning och övervakning.

EBoxen drivs av el och generar 3-5 gånger så mycket energi som den förbrukar, energin som genereras är alltså helt kostnadsfri.

Enkelt, snabbt och praktiskt.

I en konventionell hantverksmässig installation av värmepumpslösningar i en större fastighet monteras och svetsas värmepumpar och 100-tals andra komponenter ihop under flera månader i kundens lokaler. En EBox-installation med prefabricerad värmecentral tar veckor att installera och uppvisar följande fördelar:

 • Lägre kostnad och högre kvalité genom serieproduktion i fabrik
 • ”Plug-and-Heat” ger kort installationstid
 • Standardiserat utförande ger lägre underhållskostnader (Life Cycle Cost)
 • Maximal driftsäkerhet med många värmepumpar och smart övervakning
 • Kräver lite tid av personer med specialistkompetens
 • 100 % effekttäckning, dvs. inget behov av ytterligare energitillskott
 • Kräver inget golvutrymme i befintliga byggnader som kan nyttjas för uthyrning
 • Störande ljud elimineras tack vare separat byggnad för värmecentralen
 • Optimerad livslängd och prestanda tack vare kvalitetskomponenter, smart styrning och online övervakning
 • EBox kan även kombineras med solenergi, fjärrvärme och CO2-fri el

EBox inbyggnad är arkitektoniskt utformad att smälta in i den omgivande byggnationen samt har egenskaperna att vara servicevänlig, ljuddämpande och bygglovsvänlig.

EBox-modeller

EBox produktfamilj innehåller standardiserade produktvarianter för produktion av värme, varmvatten och kyla i effektområdet 140kW till flera megawatt. Konfiguration sker utifrån varje fastighets speciella behov och baseras på datorsimuleringar av normaliserad energistatistik för fastigheten, geologiska lokala förutsättningar och optimerad ekonomiskt utbyte.