För boende

Miljöstolt!

För boende innebär att miljö- och energirationalisera dels en stolthet att bo och leva i en miljö som inte bidrar till att smutsa ner naturen, erbjuder moderna tjänster som exv. elbilsladdning, logistik och annat som förenklar vardagen och dels en ekonomiskt långsiktig trygghet att vara så försäkrade som möjligt till framtida hyreshöjningar på grund av miljöavgifter av olika slag som förväntas de kommande åren.

Vid införande kan det vara besvärligt med buller och maskiner som stör vardagen. Sonority har därför tagit fram metoder och teknologi för att minimera projekttiden för leverans av energisystem. Vår målsättning är att klara ett normalprojekt på 3 månader som de boende sedan under en 30 årsperiod kan dra nytta av.