För fastighetsägare

En ny tid innebär nya möjligheter

En ny tid innebär nya möjligheter och ställer nya krav på Fastighetsutveckling.

Att minska energibehov, miljöpåverkan, sänka energikostnaderna och samtidigt kunna erbjuda de boende nya tjänster handlar mycket om att kunna utnyttja modern teknologi i befintliga och nya byggnader.

Ekonomiskt betyder det att kunna halvera energikostnaderna jämfört med fjärrvärme för befintliga byggnader och att uppfylla de allt mer stränga kraven på energieffektivitet för nyproduktion.

Bergvärme i kombination med återvinning och solkollektorer ger en möjlighet till både god ekonomisk avkastning, bra boendemiljö och minimalt miljöavtryck.

Typiska nyckeltal som erfarenhetsmässigt uppnåtts är en återbetalningstid kring 10 år, en direktavkastning på 10% på investerat kapital och nollutsläpp av CO2.

Sonority arbetar som en långsiktig partner till fastighetsägaren med hela processen från projektering, simulering av energibalanser, konstruktion, ekonomiska beslutsunderlag, leverans av nyckelfärdig driftsatt anläggning och drift och skötsel för att driva energianläggningarna.

Det innebär korta genomförandetider och trygghet för Fastighetsägaren.