Ekonomi & Miljö

Ett Partnerskap med Sonority innebär en trygg väg till Energi- och Miljörationalisering som en del i Fastighetsutvecklings strategin för Fastighetsägare av större fastigheter.

De av Sonority genomförda projekten visar på en potential att halvera energikostnaderna jämfört med fjärrvärme och helt eliminera CO2ekv utsläpp för fastighetens energibehov.

Ekonomiska nyckeltal för bergvärmeanläggningen är i de flesta fall en direktavkastning runt 10% och 10års återbetalningstid. Beroende på typ av fastighet, område mm. så får fastighetsägaren, via ett ökat driftsnetto, en multipel av investeringen i värdeökning.

Genom att Sonority EBox har en längre avskrivningstid än normala bergvärmeanläggningar fås ett väsentligt högre nuvärde av framtida kassaflöden vilket också positivt påverkar fastigheternas värdering.

Ekonomi

Real-estate owner own measured values

Operational net and value of real-estate

Hembla fd. D Carnegie AB

 • Topasen 6
  • 840kW 100% power coverage
  • 17 000 sqm
 • CO2 reduction
  • 221 tons with district heating
  • 8 tons with Swedish normal mix of electricity
  • 0 tons with renewable electricity
 • ROI 9 years
 • Cost reduction for energy year 1 44% compared to district heating
 • Increased value of real estate depending on yield
  • 7% yield gives 3,1 times investment

Miljö

Med ett partnerskap med Sonority stärker du ditt företags miljöprofil och kan leva upp till era egna hållbarhetsmål. Dessutom gör du en insats för vår gemensamma miljö och hjälper till att nå klimatmålen.

EBox använder geoenergi, d v s solvärme från berggrunden. Det är en helt förnyelsebar och klimatvänlig energikälla.

Upp till 80% av energin i EBox kommer från lagrad solenergi och är helt CO2-fri. Resterande energi kommer från det svenska elnätet där den dominerande andelen av energin kommer från CO2-fria energikällor som vattenkraft, vind, solceller, kärnkraft. En EBox-anläggning för värme och kyla kan kombinera olika klimatvänliga energikällor som berg, sol, vind, vatten, fjärrvärme och CO2-fri el. Därför är den en naturlig knutpunkt för energilösningar där fastighetsägaren vill sänka både värmekostnaderna och CO2-utsläppen i takt med utvecklingen inom förnyelsebar energiteknik.

Uppvärmning av stora byggnader där energin kommer från förbränning av organiska material är en stor utsläppskälla för CO2. Genom att införa Sonority´s solbaserade geoenergianläggningar hjälper fastighetsägarna till med att successivt misnka dessa skadliga utsläpp.