Kalkylen

Kalkylen

Ekonomiskt betyder det oftast att kunna halvera energikostnaderna jämfört med fjärrvärme för befintliga byggnader och att uppfylla de allt mer stränga kraven på energieffektivitet för nyproduktion.

Bergvärme i kombination med återvinning och solkollektorer ger en möjlighet till både god ekonomisk avkastning, bra boendemiljö och minimalt miljöavtryck.

Typiska nyckeltal som erfarenhetsmässigt uppnåtts är en återbetalningstid kring 10 år, en direktavkastning på 10% på investerat kapital och nollutsläpp av CO2.

Beroende på bostadstyp och område ger varje investerad krona i energi-rationalisering en direkt positiv påverkan på fastighetsvärderingen med en faktor på investeringens storlek oftast 1,5 – 3 gånger investeringens storlek.