Miljonprogrammet

Värm med förnyelsebar GeoEnergi!

Nu kan dina miljonprogramhus värmas med förnyelsebar GeoEnergi. Helt utan CO2-utsläpp om grön el används.

Miljonprogrammet som byggdes mellan 1962 och 1975 har mycket dålig energiprestanda.

Det snabbaste, mest trygga, framtidssäkra och lönsamma sättet att sänka energikostnaderna är att installera storskalig industriell bergvärme från Sonority.

En bergvärmeanläggning från Sonority inte bara uppfyller klimatmål och dina miljöpolicys. Den förbättrar också kraftigt dina miljonprogramfastigheters driftsnetto och kan typiskt halvera uppvärmningskostnaderna. Energianläggningen levereras färdigbyggd från fabrik och installationstiden hålls till ett minimum efter det att erforderliga tillstånd erhållits.

Med systemet levereras ett SCADA system (driftövervakning och optimering) som säkerställer effektiv drift och underhåll.

Vi har goda erfarenheter av installationer i miljonprogrammet som vi gärna delar med oss av.

Har du intresse av att se hur det ser ut i praktiken kan vi ordna ett studiebesök och en personlig visning av en av våra anläggningar som är i drift.

Som ett nästa steg kan Sonority ta fram ett beslutsunderlag där ekonomiska-, miljömässiga- aspekter belyses samt påverkan på fastighetsvärdering räknas fram.