Om oss

Helhetsleverantör av hållbara energi- och IT lösningar för stora fastigheter

Sonority är en industriell modern helhetsleverantör av hållbara energi- och IT lösningar för stora fastigheter med nollutsläpp.

Sonority tar fram beslutsunderlag, dator-simulerar och levererar nyckelfärdiga energianläggningar inklusive IT system för drift, övervakning och optimering som också kan nyttjas som bas för IT baserade tjänster till de boende.

Ett strategiskt partnerskap med Sonority innebär för fastighetsägare en trygg långsiktig partner för fastighetsutveckling med hjälp av modern energiteknik och IT. Tillsammans skapar vi en boendemiljö med energi- och miljöeffektiva byggnader som är attraktiva för boende och med god avkastning för fastighetsägaren.

Vad gör oss unika:

  • Helhetsleverantör av allt från förprojektering, installation och drift
  • Snabbaste och tryggaste vägen till Energi- och Miljörationalisering av Stora Fastigheter
  • Helt specialiserade på värme/kyl/energi-lösningar för stora fastighetsägare
  • Den första med industrialiserad och paketerade energicentraler
  • Helt fokuserade på hållbara CO2-fria solbaserade värme-/kyllösningar
  • Tar totalansvar för hela livslängden inklusive digital övervakning och optimering (SCADA)
  • En av få med fokus på kompletta färdigpaketerade och leveranstestade anläggningar innan installation på plats
  • Forskning och utveckling av ledande CO2-fria industriella energilösningar för stora fastigheter
  • En av få som kombinerar olika energikällor för maximal prestanda och minimalt utsläpp

Organisation

Sonority ingår i BrainHeart Energy AB gruppen, en företagsgrupp som levererar förnybara energilösningar med helhetsansvar.

Medarbetare

Sonority har samlat experter inom Ekonomi, Energiteknik, Industriell tillverkning, Borrning av energibrunnar, IT, Projektledning, markarbeten, datorsimulering, solceller mm. för att skapa ett unikt kompetenskluster som kan skapa, installera och vidmakthålla moderna framtidssäkra energilösningar för stora byggnader.

Vill du veta mer om hur vi gör för att göra om solenergi till värme och varmvatten?