Referensprojekt

Sonority har utvecklat och installerat större energianläggningar under en 5 årsperiod.

Fler produktgenerationer har successivt finslipat kvalité och prestanda.

Sonority EBox levereras nu i generation 3.

Energianläggning för skola

BAKGRUND

Gripsholmsskolan vill dels göra en insats för miljön och vara ekonomiska.

MÅL

Att dels skapa en bra komfort för eleverna, dels skapa en ekonomisk energilösning och dels skapa nollutsläpp av CO2ekv.

RESULTAT

Bra inneklimat för elever, halverad energikostnad jämfört med fjärrvärme och nollutsläpp av CO2ekv.

 • 144 kW
 • Värme
 • Varmvatten
 • Aktiv och passiv kyla
 • Spar ca. 45 ton CO2ekv. / år utsläpp

Miljonprogramhus

BAKGRUND

Höga och osäkra energikostnader för uppvärmning och varmvatten sänker driftsnetto och därmed värdering av fastigheterna. Utsläpp av CO2ekv. fås från fjärrvärme.

MÅL

Att dels skapa en bra komfort för de boende, dels skapa en ekonomisk energilösning och dels skapa nollutsläpp av CO2ekv.

RESULTAT

Bra inneklimat för de boende, halverad energikostnad jämfört med fjärrvärme och nollutsläpp av CO2ekv.

 • 17 000 m2
 • 840 kW
 • Värme
 • Varmvatten
 • Spar ca. 250 ton CO2ekv. / år utsläpp

Bostadsområde

BAKGRUND

Höga och osäkra energikostnader för uppvärmning och varmvatten sänker driftsnetto och därmed värdering av fastigheterna. Utsläpp av CO2ekv. fås från fjärrvärme.

MÅL

Att dels skapa en bra komfort för de boende, dels skapa en ekonomisk energilösning och dels skapa nollutsläpp av CO2ekv.

RESULTAT

Bra inneklimat för de boende, halverad energikostnad jämfört med fjärrvärme och nollutsläpp av CO2ekv.

 • 14 000 m2
 • 740 kW
 • Värme
 • Varmvatten
 • Spar ca. 220 ton CO2ekv. / år utsläpp

Vill du veta mer om vår arbetsprocess

Skicka oss ett mejl, så återkommer vi och berättar hur vi jobbar