Våra tjänster och produkter

Ett heltäckande utbud

Sonority har ett heltäckande utbud av tjänster och produkter som hjälper en fastighetsägare genom hela processen att Energi- och Miljö rationalisera sitt fastighetsbestånd.

Vi deltar i forskningen

Sonority deltar i fler forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att skapa ledande energilösningar för fastighetsägare bla. Tillsammans med KTH Energiteknik.

Infrastruktur för miljövänliga energianläggningar

Pågående projekt är dels att skapa effektivare värmepumpsteknologi med högre COP-värden och högre temperaturer dels att skapa framtida infrastruktur för miljövänliga solbaserade när-energianläggningar och dels att utveckla kostnadseffektiva IT-lösningar för drift, underhåll, optimering, riskhantering av fastighetsbestånd och som kan vara bas för framtida tjänster till boende (exv. laddning av elbilar, logistik, mm).

Tjänster

 • Förstudie av hela fastighetsbestånd

  • Energibehovskartläggning
  • Energibehovs prognoser
  • Teknisk implementerabarhet av bergvärmesystem
  • Tekniska lösningar
  • Investeringskostnadsanalys
  • Besparings analys
  • Ekonomiska investeringskalkyler
   • Direktavkastning
   • Återbetalningstid
   • Nuvärde av framtida förbättrade kassaflöden
  • Preliminära tidsuppskattningar
 • Ansökan av tillstånd

  • Bygglov inklusive bygglovshandlingar
  • Ansökan om Installation av Värmepump
  • Utredningar om att anlägga energibrunnar inom exv. vattenskyddsområde
  • Tillstånd från brandskyddsmyndigheten
 • Införande av drift- och övervakningssystem för fastigheter (SCADA)

  • Molntjänster / Portal med grafisk beskrivning av fastighetsbestånd
  • Integrationstjänster för fastighetssystem
   • Beckhoff, Regin, Fidelix, Schneider, ERAB, mfl.
  • Drift och övervakning
  • Leverans av Fastighetsnätverk
   • Utredning av behov
   • Framtagning av lösningsförslag
   • Leverans av nätverksutrustning
   • Drift och övervakning

Produkter

 • Energy In a Box, EBox

  • EIB560, Komplett bergvärme energicentral för upp till 560kW
   • Kan skalas med fler moduler till många megawatt
   • Bestyckad med Sonority HPM72R290 värmepumpar med GWP 3 som inte omfattas av f-gasförordningen
   • Komplett styr / regler / optimering baserat på Beckhoff teknologi. Levereras inklusive SCADA system med säker krypterad VPN tjänst
  • EIB102, varmvattenmodul
   • Inget lagrat varmvatten minimerar risk för legionella
   • En modul klarar varmvattenbehov för 300 lägenheter
  • EIB700, Kylmodul
  • Egna dedicerade borriggar med specialutbildad personal
 • Sonority SCADA system

  • Komplett molntjänst för fastighetsövervakning inklusive integration till befintliga DUC / PLC system