Sonority Sustainable Solutions AB byter namn till Megawatt Solutions Nordic AB.

För att stärka organisationens syfte och uppfylla löftet om ren energi till alla och samtidigt hantera riskerna med övergången till distansarbete har BrainHeart Energy skärpt affärsfokuset och samtidigt bytt namn på Sonority Sustainable Solutions AB.

Klicka här för att läsa pressreleasen.

Välkommen till vår nya hemsida megawattsolutions.se

Den snabbaste och tryggaste vägen
till förbättrat driftsnetto och mindre klimatavtryck

För Fastighetsägare

Sonority ger Fastighetsägare en möjlighet att tryggt sänka energikostnader med nollutsläpp av CO2 och öka fastighetsvärden med hjälp av modern teknologi och metoder.

För Energi- & Miljöansvarige

Sonority har målmedvetet byggt upp teknologi och kompetens att vara en långsiktig partner som underlättar för Energi- och Miljöchefen att nå sina kort- och långsiktiga mål avseende driftsrationaliseringar och miljö.

Magiskt alternativ för stora fastigheter som vill slippa CO2 och halva energikostnaden

Vårt erbjudande

Sonority har ett komplett erbjudande till fastighetsägare av större fastigheter som möjliggör en trygg övergång till en ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig framtidssäkrad energilösning för fastighetsbeståndet.

Målsättningen är att vara en långsiktig strategisk partner för Energi- och Miljörationalisering som säkerställer att uppsatta ekonomiska- och miljömål uppnås med hjälp av Sonority´s tjänster och produkter.

Vi är en strategisk partner

Sonority har ett heltäckande utbud av tjänster och produkter som hjälper en fastighetsägare genom hela processen att Energi- och Miljö rationalisera sitt fastighetsbestånd.

Digitaliserade fastigheter

Tekniska installationer i fastigheter blir fler och mer komplicerade och successivt en förutsättning för en bra boendemiljö och nya tjänster till de boende.

Sonority levererar kompletta IT tjänster för att koppla upp och driva fastigheters tekniska anläggningar på ett rationellt sätt.

Det här gör oss unika

Våra tjänster

Sonority har ett heltäckande utbud av tjänster och produkter som hjälper en fastighetsägare genom hela processen att Energi- och Miljö-rationalisera sitt fastighetsbestånd.

Nyckelfärdiga energilösningar

Enkelt, snabbt och praktiskt!

Digitalisering av fastighetsbestånd

Sonority levererar kompletta IT tjänster för att koppla upp och driva fastigheters tekniska anläggningar på ett rationellt sätt.

Läs om våra referenser

Vi har flera referenser som vi gärna berättar om!